DAĞCILIK YAZ TEMEL EĞİTİMİ


Açıklama:
Kategori: Köşe Yazıları
Eklenme Tarihi: 30 Ocak 2010
Geçerli Tarih: 09 Ağustos 2020, 02:48
Site: ALANYA DOĞA SPORLARI KULÜBÜ
URL: http://aldosk.org.tr/yazar.asp?yaziID=33


DAĞCILIK YAZ TEMEL EĞİTİMİ

1. Dağcılığın tanımı ve kısa tarihçesi

  a)Dağcılık nedir?
  b)Dağcılığın kısa tarihçesi
  c)Dağcılığın alt dalları(kaya tırmanışı, buzul tırmanışı,hiking,treaking,yüksek irtifa,spor tırmanış,dağ kayağı, boldring)
  d)Dünyadaki belli başlı dağlar ve yükseklikleri

2- Yürüyüş bilgisi ve tekniği
  a) Yürüyüş kavramı
  b- Yürüyüş öğeleri(Lider,artçı,mola yeri seçimi,yürüyüş süresi,ekip oluşumu)
  c- Yürüyüş teknikleri
3- Kamp yeri seçimi ve kurulması
  a- Kamp yeri seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar
  b- Kamp kurulmaması gereken yerler
  c- Çadır kurulurken dikkat edilmesi gereken hususlar
4- Dağcılık malzemelerinin tanıtımı
  a- Malzemelerin sınıflandırılması (kamp, teknik ve yürüyüş, kişisel, ilkyardım malzemeleri)
  b-Malzeme koruma
5-Dağcılıkta kullanılan ip düğümleri
  a- Düğüm tanımı
  b- Düğümlerin özellikleri ve kullanım yerleri
  c- Öğrenilmesi gereken düğümler
6- Doğal tırmanış hakkında bilgi
  a- Serbest tırmanış= Doğal tırmanış
  b- Doğal tırmanış tanımı
  c- 3 nokta prensibi, dik yükleniş, karşıt baskı, sıkıştırma, piyaz kavramları
  d- Tutamak ve basamak kavramları, hamle kavramı
  h- Yapılmaması gerekenler
7- Güvenlik çeşitleri
  a- Tanımı
  b-Çeşitleri ( Ana ve ara emniyet) doğal ve malzeme ile alınan emniyetler
  c- Emniyet malzemeleri
8- Serbest iniş
       Malzeme kullanmadan yapılan tırmanış ve iniş (Doğal tırmanış bölümünde değinilecek)
9- İple iniş yöntemleri
  a- İniş malzeme çeşitleri
  b- Karabina ile dülfer inişi ve iniş malzemeleri ile iple iniş yöntemleri
10- Yapay tırmanış izletilmesi

11-Pursik düğümü ile tırmanış izletilmesi

12- Dağda beslenme
  a- Beslenme kavramı
  b- Dengeli, dengesiz, yeterli ve yetersiz beslenme
  c- Dağa götürdüğümüz besinlerde aranılacak özellikler
  d- Yemek pişirme

13- Harita –pusula ve dağda yön bulma
  a- Harita ve kroki bilgisi
  b-Pusula bilgisi
  c- Harita çeşitleri ve renkleri
14- Meteoroloji – klimatoloji bilgisi
  a- Meteoroloji nedir?
  b- Klimatoloji nedir?
  c- Dağda hava bilgisi
  d- Basınç tabakaları
15- İlkyardım bilgisi
  a- İlkyardım, acil yardım, temel yaşam desteği
  b- İleri yaşam desteği, ilkyardımın A, B,C,D,E’si
  c- İlkyardımcının özellikleri
16- Gece yürüyüşü
  a- Niçin gece yürüyüşü
  b- Dikkat edilmesi gerekenler
17-Çevre ve doğa koruma bilgisi (Ekoloji)
  a-Çevre bilimi nedir?
  b-Ekoloji, ekosistem, dağ eko sistemi kavramları